نویسنده : بهروز صادق مقدم ; ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۱٠

معرفی مرکز آموزشی کامران مولوی

 

آموزشگاه کامران مولوی سال 76 جهت ارائه خدمت به دانش آموزان ناشنوا در مقطع ابتدایی تاسیس گردید.این آموزشگاه که با زیربنای 800 متر مربع و در دو طبقه در زمینی به وسعت 2500 متر در شهرستان مشهد ، شهرک امام ، ایثارگران 17 و با همت خیر عالیقدر جناب آقای مولوی احداث گردیده با لغ بر 30 اتاق جهت ارائه خدمات آموزشی ، توانبخشی ، بهداشتی ، مشاوره و ...  را دارا می باشد

  کادر آموزشی این مرکز شامل 22 نفر معلم مجرب و متخصص در آموزش ناشنوایان می باشد . همچنین کادر توانبخشی نیز دارای    7 نفر می باشد که در رشته های شنوایی سنجی ، تربیت شنوایی ، گفتاردرمانی، مشاوره و بهداشت به ارائه خدمت می پردازند.

 

فعالیت های آموزشی این مرکز توسط 22 نفر از معلمین مجرب و آموزش دیده و با استفاده از امکانات آموزشی  ویژه به 80 نفر دانش آموز ناشنوا ، 16 نفر دانش آموز چند معلولیتی ( کم توان ذهنی - ناشنوا ) و 57 نفر دانش آموز تلفیقی طرح فراگیر با تاکید بر آموزش زبان محاوره  ارائه می گردد.

 

کلمات کلیدی :معرفی مراکز آموزشی
نویسنده : بهروز صادق مقدم ; ساعت ۳:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٩

درمراکز آموزشی ناشنوایان خدمات گسترده ی آموزشی و توانبخشی به دانش آموزان ارائه می شود :

 

الف )  گفتاردرمانی :  یکی ازمهمترین خدماتی که در مراکزآموزشی کامران مولوی  ارائه می شودگفتاردرمانی است که به فردناشنوا یاکم شنوادرتولید، اصلاح وبهبودگفتارش کمک می کند.

ب ) تربیت شنوایی : تربیت شنوایی باآموزش های ویژه به دانش آموزان ناشنواکمک  می کندتاازباقیمانده شنوایی خودحداکثراستفاده رابرای تشخیص ، درک وتجزیه وتحلیل صداهابکنند.

ج )شنوایی شناسی : شنوایی شناس کارتشخیص وارزیابی شنوایی ، تجویزسمعک ، تنظیم آن وطرح ریزی برنامه توانبخشی شنوایی راانجام می دهد.

د) مشاوره ومددکاری : واحدمشاوره درمرکزکامران مولوی خدمات گسترده شامل: خدمات مشاوره ای به دانش آموزان ووالدین ، برگزاری جلسات آموزش والدین، بررسی مشکلات تحصیلی ورفتاری دانش آموزان، مشاوره ی فردی درجهت رفع مشکلات عاطفی، اجتماعی ، روانی ودرسی ارائه می کند.

ه ) سرپرست آموزش : کلیه خدمات آموزشی شامل برگزاری جلسات کارگاه های اموزشی ، تلاش درجهت رفع مشکلات وکمبودهای آموزشی ، تهیه وتولید کتب کمک آموزشی وکتاب کاروهمچنین ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ازعمده فعالیت های واحدآموزش می باشد.

کلمات کلیدی :مقالات- آموزش
نویسنده : بهروز صادق مقدم ; ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٩

 

         

معرفی مراکز آموزشی سطح شهر مشهد

  دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی پس ازگذراندن مقطع پیش دبستانی موردارزیابی قرارگرفته ، چنانچه شرایط ادامه تحصیل درمدارس عادی راداشته باشندبه این مدارس معرفی شده وبعنوان دانش آموزتلفیقی ادامه تحصیل می دهند. درغیراینصورت به مراکزآموزشی ویژه ی ناشنوایان معرفی می گردند. محتوای آموزشی دراین مراکزمانندمدارس عادی می باشدولی روش های آموزشی وفعالیت های معلمان درکلاس درس متناسب بانیازدانش آموزان وغنی ترازاینگونه مدارس است.

 

 

مراکزآموزشی مستقل ابتدایی وراهنمایی ناشنوایان درسطح شهر مشهد

                                                                                                                                                                                                             

ردیف

مرکز

آموزشی

مقطع

جنسیت

شهر

آدرس

تلفن

ابتدایی

راهنمایی

پسرانه

دخترانه

1

سوم شعبان 1

 

P

P

 

مشهد

بلواروکیل آباد-سه راه آب وبرق جنب آتش نشانی

8675700

2

سوم شعبان 2

 

P

 

P

مشهد

بلواردانشجو- دانشجو11

6061171

3

سوم شعبان3

P

 

P

 

مشهد

بلوارامامت- نبش امامت 4

6063255

4

سوم شعبان4

P

 

 

P

مشهد

قاسم آباد-بلوارحجاب 60

6230341

5

کامران مولوی

P

 

P

 

مشهد

شهرک امام ایثارگران 17

75٢٩٢٢٢

نویسنده : بهروز صادق مقدم ; ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٩

تاریخچه آموزش ناشنوایان در ایران

  همه ی مابخوبی درس جبارباغچه بان کتاب فارسی چهارم دبستان رابیادداریم .مردی که اولین باردرایران مدرسه ویژه کودکان ناشنوارادرتبریزتاسیس کردوباثبت نام سه کودک ناشنوااولین گام را درجهت آموزش ناشنوایان برداشت . اما نباید افرادی ازجمله ذبیح بهروزکه سال هاقبل ازباغچه بان اولین تلاش هارادرزمینه ی آموزش ناشنوایان نموده ومطالبی نیزدراین زمینه نگاشته است را فراموش کرد.به هرحال این دونفردرآنچه ماامروزه درتعلیم وتربیت ناشنوایان درایران داریم سهیم بوده اند.درطی 40سال پس ازایجاداولین مدرسه ناشنوایان درایران مدارس تبریز، گلبیدی اصفهان ، منصوره  نظام مافی وآموزشگاه ناشنوایان نیمروز درتهران قبل ازتاسیس دفتربرنامه ریزی آموزشی استثنایی بنیان یافتند.درسال 1347 شمسی دفتربرنامه ریزی آموزش کودکان استثنائی دروزارت آموزش وپرورش تاسیس یافت .ودرسال 1369باتلاش خستگی ناپذیرعده ای ازدست اندرکاران تعلیم وتربیت استثنایی وباتصویب مجلس شورای اسلامی دفترآموزش کودکان استثنایی با سازمان آموزش وپرورش استثنایی تبدیل گردید.

دراستان خراسان نیزآموزش وپرورش ناشنوایان باتشکل دوکلاس درمحل انباراداره کل اموزش وپرورش درسال 1347 شروع وپس ازیکسال بدلیل استقبال دانش آموزان ناشنوابه محل دبستان باغچه بان درابتدای خیابان دانشگاه منتقل گردید

 

 

کلمات کلیدی :معرفی مراکز آموزشی