نویسنده : بهروز صادق مقدم ; ساعت ٢:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱


 آیا میدانستید که نزدیکترین ستاره به ما یکسال نوری فاصله دارد ـ
آیا میدانستید که انسان برای اولین بار در سال 1783 م بود که پرواز را تجربه کرد و توانست هشت کیلو متر با بالن پرواز کند ـ
آیا میدانستید که یکصدو پنجاه ملیون سال پیش امریکایی جنوبی از افریقایی جنوبی از نظر جغرافیایی جدا شده است ـ
آیا میدانستید که در سال 2035 م جمیعت هند از جمیعت چین بیشتر خواهد شد و در سال 2050 م جمیعت هند به بیش از یک ملیاردششصد ملیون نفر خواهد رسید
آیا میدانستید که جمیعت جهان تا پنجاه سال آینده از مرز نه میلیارد نفر خواهد گذشت ـ
آیا میدانستید که که گرمترین سیاره منظومه شمسی زهره می باشد این سیاره درجه حرارت تقریباً ثابتی دارد که برابر با 462 سانتی گراد می باشد ـ
آیا میدانستید که عمر خورشید پنج ملیون سال می باشد ـ
آیا میدانستید که عمر کهکشان راه شیری ده ملیارد سال می باشد ـ
آیا میدانستید که نقره صد ها بار بیش از سایر مواد ضد عفونی قوی تر است و ششصدو پنجاه نوع مکروب را از بین می برد ـ
آیا میدانستید که فیل بالغ روزانه 220 کیلو گرام غذا

کلمات کلیدی :دانلود-سرگرمی
نویسنده : بهروز صادق مقدم ; ساعت ٢:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٤

دیباچه

عدالت از آرمانهای والای تمام جوامع بشری است. به نظر می رسد یکی از اساسی ترین راهکارها برای دستیابی به عدالت همه جانبه، تسهیل دسترسی همگان به آموزش وپرورش کیفی ومبتنی برمهارتهای زندگی باشد.اگر چه تجارب بین المللی گواه برآن است که بهره مندی از آموزش وپرورش بدون تمهید سایر پیش نیازها به عدالت اجتماعی وبهروزی منجر نخواهد شد،اما تردیدی نیست که از ضرورت های اساسی نیل به این آرمان بزرگ است..............

کلمات کلیدی :مقالات- آموزش و کلمات کلیدی :تلفیقی