نویسنده : بهروز صادق مقدم ; ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٩

تاریخچه آموزش ناشنوایان در ایران

  همه ی مابخوبی درس جبارباغچه بان کتاب فارسی چهارم دبستان رابیادداریم .مردی که اولین باردرایران مدرسه ویژه کودکان ناشنوارادرتبریزتاسیس کردوباثبت نام سه کودک ناشنوااولین گام را درجهت آموزش ناشنوایان برداشت . اما نباید افرادی ازجمله ذبیح بهروزکه سال هاقبل ازباغچه بان اولین تلاش هارادرزمینه ی آموزش ناشنوایان نموده ومطالبی نیزدراین زمینه نگاشته است را فراموش کرد.به هرحال این دونفردرآنچه ماامروزه درتعلیم وتربیت ناشنوایان درایران داریم سهیم بوده اند.درطی 40سال پس ازایجاداولین مدرسه ناشنوایان درایران مدارس تبریز، گلبیدی اصفهان ، منصوره  نظام مافی وآموزشگاه ناشنوایان نیمروز درتهران قبل ازتاسیس دفتربرنامه ریزی آموزشی استثنایی بنیان یافتند.درسال 1347 شمسی دفتربرنامه ریزی آموزش کودکان استثنائی دروزارت آموزش وپرورش تاسیس یافت .ودرسال 1369باتلاش خستگی ناپذیرعده ای ازدست اندرکاران تعلیم وتربیت استثنایی وباتصویب مجلس شورای اسلامی دفترآموزش کودکان استثنایی با سازمان آموزش وپرورش استثنایی تبدیل گردید.

دراستان خراسان نیزآموزش وپرورش ناشنوایان باتشکل دوکلاس درمحل انباراداره کل اموزش وپرورش درسال 1347 شروع وپس ازیکسال بدلیل استقبال دانش آموزان ناشنوابه محل دبستان باغچه بان درابتدای خیابان دانشگاه منتقل گردید

 

 

کلمات کلیدی :معرفی مراکز آموزشی