نویسنده : بهروز صادق مقدم ; ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٩

 

         

معرفی مراکز آموزشی سطح شهر مشهد

  دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی پس ازگذراندن مقطع پیش دبستانی موردارزیابی قرارگرفته ، چنانچه شرایط ادامه تحصیل درمدارس عادی راداشته باشندبه این مدارس معرفی شده وبعنوان دانش آموزتلفیقی ادامه تحصیل می دهند. درغیراینصورت به مراکزآموزشی ویژه ی ناشنوایان معرفی می گردند. محتوای آموزشی دراین مراکزمانندمدارس عادی می باشدولی روش های آموزشی وفعالیت های معلمان درکلاس درس متناسب بانیازدانش آموزان وغنی ترازاینگونه مدارس است.

 

 

مراکزآموزشی مستقل ابتدایی وراهنمایی ناشنوایان درسطح شهر مشهد

                                                                                                                                                                                                             

ردیف

مرکز

آموزشی

مقطع

جنسیت

شهر

آدرس

تلفن

ابتدایی

راهنمایی

پسرانه

دخترانه

1

سوم شعبان 1

 

P

P

 

مشهد

بلواروکیل آباد-سه راه آب وبرق جنب آتش نشانی

8675700

2

سوم شعبان 2

 

P

 

P

مشهد

بلواردانشجو- دانشجو11

6061171

3

سوم شعبان3

P

 

P

 

مشهد

بلوارامامت- نبش امامت 4

6063255

4

سوم شعبان4

P

 

 

P

مشهد

قاسم آباد-بلوارحجاب 60

6230341

5

کامران مولوی

P

 

P

 

مشهد

شهرک امام ایثارگران 17

75٢٩٢٢٢