نویسنده : بهروز صادق مقدم ; ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢٢

بسمه تعالی

برنامه امتحانی خرداد88

 

ایام هفته

تاریخ

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

توضیحات

1

شنبه

26/2/88

هنر

هنر

هنر

عملی

2

یک شنبه

27/2/88

علوم

علوم

علوم

شفاهی - عملی

3

دوشنبه

28/2/88

قران

قران

قران

شفاهی

4

سه شنبه

29/2/88

----------

-------------

اجتماعی

شفاهی

5

چهارشنبه

30/2/88

قرائت فارسی

قرائت فارسی

قرائت فارسی

شفاهی

6

پنجشنبه

31/2/88

-----------

هدیه های آسمان

هدیه های آسمان

شفاهی

7

شنبه

2/3/88

ریاضی

ریاضی

ریاضی

کتبی

8

یکشنبه

3/3/88

----------

--------------

-------------

تعطیل

9

دوشنبه

4/3/88

جمله سازی

جمله سازی

جمله سازی

کتبی

10

سه شنبه

5/3/88

----------

----------

----------

تعطیل

11

چهارشنبه

6/3/88

املاء

املاء

املاء

کتبی

 

ساعت برگزاری امتحان

 

9:30

صبح

9:30

صبح

9:30

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :مقالات- آموزش