نویسنده : بهروز صادق مقدم ; ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢۳

 

استفاده از تلفن استاندارد

اگر سمعک به سوئیچ تلفن یا تله کویل مجهز باشد می تواند فرد کم شنوا را در استفاده از تلفن معمولی یاری دهد. سوئیچ تلفن با بکارگیری یک سیم پیچ مغناطیسی کوچک در داخل سمعک، امواج را از سیم پیچ القایی داخل گوشی تلفن دریافت و شنیدن صدای گوشی تلفن را میسر می سازد.

بسیاری از گوشی های جدید با سمعک سازگارند. این مسئله در بسیاری از تلفن های عمومی نیز مدنظر قرار گرفته است.

 

 

استفاده از موبایل

استفاده از موبایل یا نشستن در کنار کسی که از موبایل استفاده می کند، صدای وز وز مانندی را دربعضی از سمعکها ایجاد می کند. این مسئله به خاطر امواج الکتریکی ساطع شده از موبایل رخ می دهد.

برای حل این مشکل ،شرکت اتیکن از یک محفظه ایمنی در داخل سمعک استفاده میکند که مانع از تداخل امواج این تلفن ها در کار سمعک شده است بطوریکه فرد استفاده کننده از سمعک های کمپانی اتیکن با تلفن و تلفن موبایل مشکلی نخواهد داشت.

 

 

کلمات کلیدی :مقالات- آموزش